Medicina Rada dr. Špiranović
  • Osijek, S. Radića 54
  • tel 031 213 333; 031 213 322
    fax 031 213 399

Kontakt

Zdravstvena ustanova dr.Špiranović za medicinu rada i športa
Željko Špiranović dr.med specijalist medicine rada i športa

Stjepana Radića 54,Osijek
Tel 031/213-333; 031/213-322
Fax 031/213-399

web: www.medicinarada.hr
e-mail: medicinarada@medicinarada.hr

Radno vrijeme: 07:00 – 15.00 (PON - PET)